Светоусещане

ПРИТЧА ЗА КАРТОФИТЕ
  

        Учителка в детската градина решила да измисли някаква по-различна игра за децата. Казала им всеки да донесе торбичка с няколко картофа и всеки един картоф ще олицетворява някой, който детето мрази. Съответно колкото повече хора мрази едно дете, толкова повече картофа ще има в торбичката му.
         На следващия ден децата донесли торбичките си с картофи. Някои носели по 2 картофа, други по 3, а някои по 5 и повече.
        След това учителката казала на децата, че трябва да носят своите торбички навсякъде с тях в продължение на 1 седмица. Дните минавали малко по малко и децата почнали да се оплакват от това, че им е трудно и тежко да носят навсякъде тези картофи. Освен това те започнали да миришат. Колкото повече картофи имали в торбичката си, толкова повече се оплаквали.
        Минала вече седмицата и учителката попитала децата:
        - Как се чувствахте, носейки постоянно с вас торбичките с картофи?
        Всяко едно от децата започнало да разказва колко било неприятно и трудно.
        След като ги изслушала, учителката им обяснила тайния смисъл на тази игра:
       - Докато носехте картофите, ви беше тежко и неприятно. Същото е и за вашата душа и сърце, когато носите там омраза към другите. Товарът на омразата, който изпълва сърцата ви, е навсякъде с вас. Ако вие не може да изтърпите миризмата на развалени картофи за 1 седмица, можете ли да си представите какво е да имате такава смрад цял живот. Изхвърлете омразата от сърцата си и така ще може да живеете с усмивка на уста.

                                                                                                   (неизвестен автор)


Няма коментари:

Публикуване на коментар